Väg 562 mellan Nolby och Kubikenborg ska byggas om

Väg 562 mellan Nolby och Kubikenborg ska byggas om , en sträcka på cirka 16 km.
Beräknad byggstart våren 2022 och beräknas vara klar under 2024.
Vägen ska anpassas till den nya funktionen som lokalväg. Det kommer att innebära positiva effekter för kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik.

Läs mer på Trafikverkets hemsida
Sundsvall växer