Njurunda

Njurunda socken ligger i Medelpad, söder om Sundsvall vid kusten och ingår sedan 1974 i Sundsvalls kommun.  Socknens areal är 336,70 kvadratkilometer, varav 301,70 land.  År 2019 fanns här 14 000 invånare. Största centralorterna är Njurundabommen, Kvissleby och Bredsand.  Sockenkyrkan Njurunda kyrka ligger strax söder om Njurundabommen, här ligger också Njurunda ishall som är hemvisten för Njurunda SK, klubben som fostrat spelare som Fredrik Modin och Henrik Zetterberg.

Njurunda socken har medeltida ursprung i Medelpad som ända in på 1400-talet var en del av Hälsingland. 1680 utbröts Galtströms församling som 1868 återgick i denna församling. 1853 utbröts Svartviks församling som 1906 återgick i denna församling.

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Njurunda församling och för de borgerliga frågorna bildades Njurunda landskommun. Socknen har tillhört fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Medelpad. De indelta båtsmännen tillhörde Första Norrlands andradels båtsmanskompani.

Älven Ljungan mynnar ut i Kvissleby, med Essvik på den östra sidan och Svartvik på den västra. Kvissleby är också den största centralorten där du kan hitta: apotek, systembolag, matvaruaffär, blomsterbutik, hobbybutik, optiker, brandstation, vårdcentral, bensinmack, biograf och bibliotek. Här finns också den största högstadieskolan, Nivrenaskolan, sport- och simhall.
Här ligger också Nolbykullen (mitt i byn) med slalombacke på vintern och promenadstråk på sommaren, med en fantastisk utsikt ända ut till kustbandet.

I dec 2016 invigdes nya E4-sträckningen mellan Myre i söder till Skönsmon i norr. Före nya sträckningen passerade E4 både Njurundabommen, Kvissleby och Bredsand med ett antal trafikljus och hastighetsbegränsningar. I och med nya vägen har området Njurunda blivit alltmer intressant att bosätta sig i och villapriserna har stigit.

Texten är en omarbetad text hämtad från Wikipedia.