Sevärdheter

Arkeologstigen i Nolby


Arkeologstigen
En uppskyltad stig med rester av gravhögar och fornlämningar från cirka 400 e.Kr. Dessutom kan man se kapellruinen och runstenar efter stigen.
Arkeologstigen med Norrlands största gravkulle, norra Sveriges största järnåldersgravfält och Sveriges nordligaste runsten.
Sväng av mellan Kvissleby och Njurundabommen, mot Nolby sen mot Klockarberget.

Kontakt:
Tele: 060-50 03 65
Fax:
E-post:

Adress:


Brämön


Brämön är en gammal fyrplats med båtförbindelse med Lörudden. Ett litet fiskarkapell finns på ön från 1600-talet och uppfört av Gävlefiskarna. Det finns rikligt med orkidéer på ön.
Plats: Sväng av i Njurundabommen mot Lörudden. Där ifrån går det båtturer ut till ön.

Kontakt:
Tele: 060-370 98
Fax:
E-post:

Adress:


Galtströms Järnbruk


Galtström med Järnbruk, Kyrka, Tåget Loke.
Järnbruk
Medelpads äldsta, största och sista järnbruk. Anlades 1673 upphörde 1916. Här finns skogsbruksmuseet med foton från brukets glansdagar. Galtströms kyrka är väl värd att se.
Den gamla bruksmiljön är ett kulturminnesmärke av riksintresse.
Sedan Ni fått det kulturella behovet kan Ni gå till Galtströms Café där man kan köpa glass till barnen eller ta en kopp kaffe. Galtström är ett fint ställe för barnen att springa av sig på, titta på djuren i hagarna.
Guidade turer, bussparkering,
Öppet 22/6-22/8-2002.
Kör E4 söderut från Sundsvall, sväng vänster vid Myre centrum, skyltat mot Galtström.
Plats: Sväng av i Njurundabommen mot Galtström.

Kontakt:
Tele: 060-381 25
Fax:
E-post:

Adress:


Loke i Galtström


FGT, Föreningen Galtströmståget är en ideell förening vars verksamhet består i att driva en museijärnväg i anslutning till Galtströms numera nedlagda järnbruk samt att arbeta för återskapandet av Galtströms glömda industrihistoriska arv. Föreningen har restaurerat såväl järnvägen som ångloket ’Loke’. Loke byggdes 1887 av Kristinehams mekaniska verkstad och användes sedan vid Galtströms bruk. Föreningens mål framöver är att bygga ut järnvägen, sätta in nybyggda personvagnar i trafik samt att underhålla den redan befintliga banan.
Plats: Sväng av i Njurundabommen mot Galtström.

Kontakt:
Tele: 060-381 01
Fax:
E-post: hakan.zaar@sundbirsta.se

Adress:


Klampenborg


Klampenborg (Dårholmen) som från 1868 var ett eget litet samhälle uppbyggt kring sågverket på ön. Ön består idag av stora mängder grus och barlastmassor innehållande olika växter och stenarter från olika delar av världen, som normalt inte skall finnas på dessa breddgrader. Dessutom finns den unika Härnögraniten samt kalkstensgångar med ursprung från när Alnön var aktiv vulkan.
Utmärkta vandringsstigar med iordningsställda grillplatser finns på ön som för övrigt är naturskyddad.
Plats: Sväng av i Kvissleby mot Essvik.

Kontakt:
Tele: 060-51 41 21
Fax:
E-post:

Adress:


Hembygdsgården


Hembygdsgården är belägen på Klockarberget strax norr om Njurundabommen.
Här kan Du bland gamla ting även se en skolsal och ett naturrum.
Bagarstugan med studielokal. Notstugan. Sockenmagasinet.
Plats: Sväng av strax norr om Njurundabommen mot Klockarberget.

Kontakt:
Tele: 060-320 19
Fax:
E-post:

Adress:


Svartviks indrustriminne


En bäst bevarad industrihistorisk miljö med en modell över det historiska området.
Från 150-års industriell verksamhet. Renoverade lokaler med utställning & café.
Här finns hantverk, kägelbana & Antik & Kuriosa. Guidade turer.
Fina grönområde att ströva i efter Ljungans kant.
Caféet är öppet hela sommaren, där finns även möjlighet att låna toalett.
Sista helgen i augusti går Svartviksdagarna av stapeln. Aktiviteter för hela familjen på området.
C:a 1 mil söder Sundsvall efter E4

Kontakt:
Tele:
Fax:
E-post:

Adress:


Nolbykullen (Gumsekullen)


Nolbykullen är ett litet sportcentrum mitt i Kvissleby med både fotbollsplan, hoppbacke och slalombacke med lift. Utsikten från ”kullen” är bedårande med vy ut mot havet.

Under sommaren tar man sig till toppen på kullen till fots från Nolbybackens slut eller via Trastvägen från Nolby.

Kontakt:
Tele:
Fax:
E-post:

Adress:


Kustvägen


Kustvägen är en unik vägsträcka i nordöstra Hälsingland och Sydöstra Medelpad. Har fins ett pärlband av spännande miljöer som har något Att erbjuda för alla.

Kontakt:
Tele:
Fax:
E-post:

Adress: