Klart för västra korridoren mellan Tjärnvik och Njurundabommen

Den västra korridoren

Korridoren som är 25-30 km lång börjar i söder vid befintlig driftplats i Tjärnvik, korsar E4 planskilt och går väster om Gryttjestjärnen. Här förläggs järnvägen i tunnel, alternativt i djup skärning. Därefter vidare norrut lokaliseras dubbelspåret i ett E4-nära läge till strax norr om Armsjön. I höjd med Nyråviken erhålls en landbro och strax norr därom, i höjd med Kavelbromyran, en tunnel. Korridoren fortsätter sedan i ett E4-nära läge, förläggs på landbro över Majåns dalgång, väster om Skrängstasjön och väster om Njurunda kyrka för att sedan ansluta till befintligt järnvägsspår i Njurundabommen. Vid Njurunda kyrka går järnvägen i djup skärning och förläggs i tunnel/tråg på avsnittet förbi kyrkan.
Läs mer på Trafikverket