En satsningen som innebära bättre havsöringsfiske i Ljungan

Sportfiskarna har köpt Ovansjö kraftverk i Stångån söder om Sundsvall av Hushållningssällskapet i Västernorrland. Syftet är att möjliggöra en avveckling av kraftverket för att skapa fria vandringsvägar och gynna den biologiska mångfalden.

– Med den här satsningen vill vi ge fisken möjlighet att vandra i Stångån utan att sänka vattennivån i uppströms belägna Bölesjön. Vi vill också visa att det finns en möjlighet för ägare att avveckla skadliga vandringshinder, utan att det har en påverkan på den svenska energiförsörjningen, säger Joakim Ollén, förbundsordförande i Sportfiskarna.

Läs mer i Sportfiskarna