Snart är Njurundavägen klar

Nu är det nära, snart är väg 562 klar

Slutarbetena mellan Nolby och Sundsvalls resecentrum är igång. Klart i oktober. Arbetena innebär tidvis kraftigt begränsad framkomlighet. Håll ut och räkna med kö och längre restid. Vägen blir fin när den är klar.
– Efter två års byggtid är den efterlängtade slutspurten här. Denna säsong ska vi göra klar den sista etappen i omvandlingen av den gamla och utslitna europavägen. När vi är klar i höst har i princip hela sträckan mellan Njurundabommen och Skönsberg anpassats till det lokala vägnätet, berättar Trafikverkets projektledare Anne Mannela. 
– Med en ny gång- och cykelväg separerad från vägen får du som bor och vistas i området en ökad trafiksäkerhet med bättre tillgänglighet till busshållplatser och till orterna längs sträckan. Du som kan får möjlighet att cykelpendla till och från ditt jobb.
Läs mer om det återstående arbetet.