Arkeologstigen i Nolby

Välkommen till kulturmiljöområdet i Nolby!
Här finns en stig på 4 km som går genom fornlämningsområdet med en 2000-årig historia. Stigen är utmärkt med bruna pil-skyltar samt med Arkeologstigen-skyltar.
Arkeologstigen på fornlämningsområdet Nolby har en kortare och en längre sträckning. Den kortare är ca 2,5 km lång. Den börjar vid de stora högarna (1), fortsätter mot kapelltuvan (2) och går över kapelltuvan, därefter söder om ruinen av gårdskyrkan, in i skogen, över gravfältet med 9 gravhögar intill den gamla älvfåran (3).
Den fortsätter längs ytterligare 8 mindre gravhögar (4), över en bilväg och bort till husgrundsterrassen (5). Efter passeras bilvägen igen och stigen går in i beteshagen.
Den fortsätter västerut genom skogen, viker av till höger, lämnar skogen och går så småningom uppför en gravkulle men fin utsikt – lämplig att fika på, om man inte gjort det redan vid terrassen.
Prästgårdstunet (6) mot öster passeras därefter och beteshagen lämnas, och därutanför finns en mindre väg tillbaka till kapellruinen.
Om du fortsätter stigen från prästgårdstunet går du ytterligare ca 1,5 km längs åkermarken, passerar gravfält med tre gravhögar och ett par stensättningar (7) norrut över Kaptensdalen (8) där ett gravklots hittats och ut på Tunavägen, som man följer till Burestenen (9).
Du kan också gå upp i skogen från prästgårdstunet (6) och titta på en gammal vattenkälla som förmodligen häll prästgården med vatten.