Vi förbereder för första lagret asfalt på väg 562

– Det känns bra att kunna berätta att vi nu förbereder för att asfaltera grusytorna längs vägsträckan, dels för att förbättra framkomligheten men även för kommande vinterväghållning. Om vädret är med oss kommer vi att lägga det första lagret asfalt från mitten av oktober till mitten av november, berättar Trafikverkets projektledare Anne Mannela.