Sevärdheter

Galtströms bruk

Galtström med Järnbruk, Kyrka, Tåget Loke.
Järnbruk
Medelpads äldsta, största och sista järnbruk. Anlades 1673 upphörde 1916. Här finns skogsbruksmuseet med foton från brukets glansdagar. Galtströms kyrka är väl värd att se.
Den gamla bruksmiljön är ett kulturminnesmärke av riksintresse.
Sedan Ni fått det kulturella behovet kan Ni gå till Galtströms Café där man kan äta en bil mat, köpa glass eller ta en kopp kaffe. Galtström är ett fint ställe för barnen att springa av sig på, titta på djuren i hagarna.
Guidade turer, bussparkering,
Kör E4 söderut från Sundsvall, sväng vänster vid Myre centrum, skyltat mot Galtström.
Plats: Sväng av i Njurundabommen mot Galtström.

Klampenborg

Klampenborgs Naturreservat,  (Dårholmen) som från 1868 var ett eget litet samhälle uppbyggt kring sågverket på ön. Ön består idag av stora mängder grus och barlastmassor innehållande olika växter och stenarter från olika delar av världen, som normalt inte skall finnas på dessa breddgrader. Dessutom finns den unika Härnögraniten samt kalkstensgångar med ursprung från när Alnön var aktiv vulkan.
Utmärkta vandringsstigar med iordningsställda grillplatser finns på ön som för övrigt är naturskyddad.
Plats: Sväng av i Kvissleby mot Essvik.

Hembygdsgården

Hembygdsgården är belägen på Klockarberget strax norr om Njurundabommen.
Här kan Du bland gamla ting även se en skolsal och ett naturrum.
Valborgsmässoafton, Nationaldagen, Midsommarafton och Skördemarknaden är de stora arrangemangen som äger rum på hembygdsgården.
Bagarstugan med studielokal., Notstugan,  Sockenmagasinet.
Plats: Sväng av strax norr om Njurundabommen mot Klockarberget.

Nolby Högar, Arkeologstigen
i Nolby

Arkeologstigen
En uppskyltad stig med rester av gravhögar och fornlämningar från cirka 400 e.Kr. Dessutom kan man se kapellruinen och runstenar efter stigen.
Arkeologstigen med Norrlands största gravkulle, norra Sveriges största järnåldersgravfält och Sveriges nordligaste runsten.
Sväng av mellan Kvissleby och Njurundabommen, mot Nolby och sedan vänster på Gamla vägen mot Klockarberget.