Nolby

Nolby är ett område där det bedrivs ”sällanköpshandel”. Det ligger mellan Njurundabommen och Kvissleby. Där hittar du, Grill & pizzeria, Vitvarubutik,  Gym, Bilverkstäder, Mack Byggmaterial, Åkerier  mm.
Men här finns också flera fina strövområden.

Här finns även ett vackert strövområde vid de gamla gravkullarna.
Besök Nolby Högar där du kan läsa historik om området. Här finns en stig på 4 km som går genom fornlämningsområdet med en 2000-årig historia. Stigen är utmärkt med bruna pil-skyltar samt med Arkeologstigen-skyltar.
Läs mer

 

Ett annat fint område är vid Fiskdammen. Det finns dock ingen fisk i sjön idag men är varje år besökt av ett svanpar, samt andra lite ovanligare fågelarter. Fin promenadväg runt dammen där man även kan beskåda Nolbykullens baksida. Under vintern är finns det elljusspår runt dammen  och andra dagspår runt som Friluftsfrämjandet sköter om. De har även en välbesökt stuga vid Fiskdammen, Bergfotsstugan som ligger vid foten av Nolbykullen.