Grävande lokalhistoriker

Efter ett långt uppehåll har Svartviks Kulturarv nu haft vår första berättarkväll på Svartviks Café.
Vibeke Olsson Falk höll en intervju med Inger Söderberg, ”grävande lokalhistoriker” med ett stort antal böcker om närsamhället. Boken om Essvik, Bredsand, och Sundsvall är några exempel. Det blev en fin dialog mellan Inger och Vibeke. Då Inger arbetat på alla Konsumbutiker i bygden kom hennes minnen att kretsa runt hur det var och hur det kommer sig att de inte finns kvar. En beskrivning av det som är nära kan också visa på hur Sverige har förändrats menar Vibeke, och berömmer Ingers skrivande.

Bosse och Kerstin på Caféet bjöd på kaffe och bulle och 20-talet åhörare fick en trevlig pratstund.
De ser nu fram emot att kunna träffas till hösten med fler trevliga träffar för våra medlemmar.