Fakta

Stoppdagar & Utgivningsdagar, Annonsstorlekar, Kalender

Evenemang:
Att lämna tips på evenemang är kostnadsfritt.
Lämna själv ditt evenemangstips under www.njururnda.nu/evenemang
Ange: Dag, tid, plats, kontaktinfo ev. hemsida, kort info om evenemanget.
Eller till:  info@njurundaforetagarna.se

Tipsa oss:
Om du vill berätta om ditt eget lyckade projekt eller annat Du vill läsa om i Bladet. Skicka e-post till:
webbmera@gmail.com
info@njurundaforetagarna.se

NjurundaBladet kommer ut i hela Njurunda, från Bredsand till Armsjön.
Upplaga: Ca 7-9000 ex, 11ggr/år

Annonsbokning, Reportage, Evenemang,  Information:
WebbMera, Viola Bogstag
Tel: 073-507 51 31
Epost: webbmera@gmail.com
NB online: www.njurunda.nu

NjurundaFöretagarna
060-56 23 40
info@njurundaforetagarna.se
NB online: www.njurundaforetagarna.se
Utgivningplan, Priser & Storlekar

Samarbetar med:
Stocka Publishing AB
som ger ut Nordanstigarn, Glada Hudik samt Dellenbygden.

Prenumeration på NjurundaBladet:
Du som inte har Direktreklam i brevlådan har möjlighet att prenumerera på NB. För endast portokostnad får Du bladet direkt i brevlådan.
Skicka ett mail till info@njurundaforetagarna.se tala om hur många nummer du vill ha och vi skickar dig bladet med ett inbetalningskort på summan för de nummer Du beställt.

Ansvarig utgivare:
NjurundaFöretagarna
Affärsgatan 6, 862 31 Kvissleby
Tel: 060-56 23 40
Epost: info@njurundaforetagarna.se
www.njurundaforetagarna.se

Distribution:
SDR Svensk Direktreklam

Grafisk form, sättning, tryckning:
Bonnier

Utebliven tidning:
Kontakta NjurundaFöretagarna
Tel: 060-56 23 40
Epost: info@njurundaforetagarna.se