Skolor & Förskolor

Alens skola


Alens skola (Sär och Träningsskola)
Bryggargränd 1
Kvissleby

Kontakt:
Tele: 060-56 09 00
Fax:
E-post:

Adress:


Bredsands skola


Här möter vi världen och lär oss för livet.

Vi är en mångkulturell skola med elever från förskoleklass till åk 6.

Vi satsar på social kompetens, att alla blir sedda och respekterade. Vi satsar också på rörelse och kultur samt på elevinflytande via våra elevdemokratigrupper. Vi har mycket engagerad och kompetent personal som är duktiga på att se den enskilda eleven och dess behov. Vi lägger stor vikt vid elevernas förhållningssätt mot varandra och allt detta tillsammans gör att vi har en god stämning på skolan.

Kontakt:
Tele: 060-658 33 76
Fax:
E-post:

Adress:

Tallvägen 1
854 66 Sundsvall

Dingersjö förskola
Kontakt:
Tele: 060-317 47
Fax:
E-post:

Adress:

Klockarbergsvägen 2
862 41 Njurunda

Essviks skola


Inom skolområdet finns en förskola och en skola 1-5.
Essviks skola är naturskönt belägen, vid skogsbrynet på halvön Essvik vid Ljungans utlopp i Njurunda, 1½ mil söder om Sundsvall. Här inspireras vi av naturen.

Syftet med fortbildningen är att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen och på så sätt öka elevernas måluppfyllelse

I matematiken utvecklar barnen sin förmåga att formulera och lösa problem, samt reflektera över sina strategier, modeller och resultat. Vi vill att barnen ska lära sig på ett lustfyllt sätt och använder olika sätt – matteböcker, praktisk matte, mattespel på iPad - för att arbeta med matematik.

På Essviks skola är elevinflytandet en del av vårt trygghets- och nolltoleransarbete.
Våra elever kan påverka och är delaktiga. Vi arbetar för att eleverna tar ansvar över sin skolmiljö (social, kulturell och fysisk skolmiljö) och blir medvetna om de rättigheter och skyldigheter, som vi har i vårt samhälle

Kontakt:
Tele: 060-658 37 81
Fax:
E-post:

Adress:

Mistelvägen 4
862 34 Kvissleby

Heliås naturvetenskapliga friskola


Heliås är en naturvetenskaplig fristående grundskola för elever från förskoleklass till och med År 6

Skolan är sedan januari 2011 NTA-kvalificerad vilket innebär ett samarbete med Kungliga vetenskapsakademien och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och kommuner och fristående skolor runt om i Sverige.

Kontakt:
Tele: 060 - 786 93 30
Fax:
E-post: lena.ytterstrom@helias.se

Adress:
Rönnvägen 12

862 33 Kvissleby

Kyrkmons skola


Börja i förskoleklass
Pedagogerna i förskoleklasserna har skrivit en saga om hur det är att börja i förskoleklass på Kyrkmons skola. Tanken är att föräldrar eller annan vuxen läser den tillsammans med barnet.

ROS
ROS står för Respekt – Omtanke – Samarbete Det är Kyrkmons skolas likabehandlingsarbete. Under läsåret har vi flera aktiviteter kopplade till ROS.

Digitalkunskap
Eleverna ska utveckla kunskaper, förståelse och intresse för digitala verktyg. Undervisningen i skolans alla ämnen ska ge eleverna möjlighet att på ett naturligt sätt använda sig av digitala verktyg i skolan och i vardagen.

Att förstå hur internet är uppbyggt och att lära sig söka på internet är viktiga bitar som eleverna ska ha kännedom om. De ska lära sig om källkritik, upphovsrätt och etik genom att själva vara aktiva på internet.

Ovanstående är anledningen till att vi nu på Kyrkmons skola har tagit fram ett dokument för användningen av digitala lärverktyg i skolans alla ämnen. Vi tror inte på att ha digitalkunskap som ett eget ämne, eftersom skolans alla ämnen berörs.

Rektor Katrinne Bylund

Kontakt:
Tele: 060-658 52 10
Fax:
E-post: katrinne.bylund@skola.sundsvall.se

Adress:

Njurundavägen 65-67
862 02 Njurunda

Nivrenaskolan


En skola 6-9 belägen i centrala Kvissleby.

Nivrenaskolan bygger kunskap och framtidstro genom trygghet, glädje och goda relationer.

Kontakt:
Tele: 060-19 49 50
Fax:
E-post: ann-catrine.karlsson@sundsvall.se

Adress:

Skolgatan 5
863 31 Kvissleby

Draghällans förskola
Kontakt:
Tele: 060-56 91 32
Fax:
E-post:

Adress:
Ejdervägen 5
Bredsand
854 67 Sundsvall

Essviks förskola
Kontakt:
Tele: 060-51 31 79
Fax:
E-post:

Adress:

Mistelvägen 3
862 34 Kvissleby

Forsa förskola
Kontakt:
Tele: 070 - 190 68 02
Fax:
E-post:

Adress:

Guldvägen 15
862 40 Njurunda

Hemmanets förskola
Kontakt:
Tele: 060-56 09 15
Fax:
E-post:

Adress:

Hällevägen 7
862 33 Kvissleby

Klockarbergets förskola
Kontakt:
Tele: 060 - 658 36 66
Fax:
E-post:

Adress:

Klockarbergsvägen 15
862 41 Njurunda

Ljungans föräldrakoperativ
Kontakt:
Tele: 060-56 21 90
Fax:
E-post:

Adress:

Centrumgatan 6
862 34 Kvissleby

Mjösunds förskola
Kontakt:
Tele: 060-305 97
Fax:
E-post:

Adress:

Idvägen 22
862 40 Njurunda

Mac & Mulle föräldrarkoperativ


Certifierad Mulleförskola

Kontakt:
Tele: 060 - 51 41 80
Fax:
E-post: info@mac-mulle.nu

Adress:

Ängomsvägen 8 B
862 41 Njurunda

Nolby förskola
Kontakt:
Tele: 060-56 17 25
Fax:
E-post:

Adress:

Siriusvägen 30
862 32 Kvissleby

Skottsunds förskola
Kontakt:
Tele: 060-51 30 73
Fax:
E-post:

Adress:

Forvägen 39
862 34 Kvissleby

Stångå förskola
Kontakt:
Tele: 060-308 69
Fax:
E-post:

Adress:

Stångomsvägen 3
862 40 Njurunda

Solede skolan


Belägen i Nolby med ca 130 elever i årskurs 1-5

Kontakt:
Tele: 060-56 01 10
Fax:
E-post:

Adress:

Karlavägen 4
862 32 Kvissleby

Svartviks skola


Inom skolområdet finns en förskola och en skola 1-6.

Kontakt:
Tele: 060-56 10 60
Fax:
E-post:

Adress:

Rönnvägen 12
862 3 Kvissleby

Förskolan Trollet
Kontakt:
Tele: 070-240 15 00
Fax:
E-post: forskolantrollet@home.se

Adress:
Klockarbergsvägen 2

862 41 Njurunda

Nolbykullens Förskola


Nolbykullens förskola ligger i ett naturnära bostadsområde, vid Nolbykullen, åkrar, ängar, Mullebyn, Fiskdammen och skidspår.

Kontakt:
Tele: 060-56 16 72
Fax:
E-post: lena.funseth-norberg@skola.sundsvall.se

Adress:

Nya Vägen 57A
862 32 Kvissleby

Njurunda Friskola
Kontakt:
Tele:
Fax:
E-post:

Adress:Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *