Affärsgatan i Kvissleby

I Kvissleby finns mer än du tror. I länklista till höger hittar du länkar till alla näringsidkare som finns i Kvissleby, idag över 30 olika företag och föreningar.

Tre gånger om året arrangerar vi dagar då vi bjuder in allmänheten, föreningar och företagare för en trevlig dag. Det är Kvissleby-Dagen i slutet av maj, Höstmarknaden i september och Skyltsöndagen andra advent.
De här dagarna gör vi för att marknadsföra oss själva men också för att det uppskattas mycket av allmänheten. Folk tycker att det är trevligt när det händer något och dagarna är välbesökta.

Bilder från de olika dagarna hittar du under Bildarkiv.

Vi i Kvissleby hälsar dig mycket välkommen till oss!