Svartviks Kulturarv

Sågverksepoken

På 1870-talet anlades först en ångsåg med fyra ramar i Svartvik och senare ytterligare en med 12 ramar. Det första mindre sågverket brann ned till grunden 1906, men det andra var i drift ända till 1942.

I dag kan du se utställningar och höra föredrag på Caféet där de även serverar frukost hela juli. Herrgården har lunchservering mån-sön och musikkvällar på torsdagarna. Låt barnen leka i den fina lekparken medan du tittar på vår örtodling eller spelar på kägelbanan. Det familjära Hotellet erbjuder dig nattlogi och besök gärna kyrkan som ligger bredvid.
Sommarens höjdpunkt är Svartviksdagarna sista helgen i augusti då området fylls med aktiviteter.

Café Svartvik, Svartviks Herrgård, Hotell Aina, Svartviks Kyrka.

Fabriksepoken

Svartviks Sulfitfabrik byggdes 1905-07. Tillverkningen av pappersmassa kom efterhand att ta över virkes- och timmerexportens betydelse. Fabriken var under en period Europas största producent av sulfitmassa. Anläggningen var i drift fram till 1974.

I Hantverkshuset och på fabriksområdet är det flera företag som huserar. Allt från bil- och båtservice, fiskebutik till friskvårdsgym.

Läs mera på: www.svartvikskulturarv.se