Trafiken leds över nya bron på väg 562, Njurundabommen

Under vecka 10 får alla trafikanter använda den nya bron över Åbäcken längs Njurundavägen, väg 562, i Njurundabommen. Framkomligheten är begränsad då flera arbeten med att färdigställa bron återstår. Ta det fortsatt lugnt förbi arbetsområdet.

Läs mer på Trafikverkets hemsida