Nytt i Njurunda

Anonyma Alkoholister, Kvisslebygruppen

Kvisslebygruppen, AA

Kvisslebygruppen finns på Älvgatan 6 i Kvissleby. (Ingång på gaveln från Bryggargränd) Gruppen har möten alla kvällar, kl 19.00. Öppna möten, då vem som helst är välkommen, alla måndag- och lördagkvällar samt alla storhelger.

Känner du att alkoholen börjar ta över i ditt liv, det gäller anhöriga eller den drabbade själv, så var inte rädd. Du är välkommen att besöka oss.
Det går att nå oss på telefon 072-217 34 15, som regel en halv timme före varje möte.

Vi har telefontid en halv timme för utsatt mötestid 18.30-19.00.
Du kan även nå oss via mail: aakvissleby@gmail.com

AA_95x33

Anonyma Alkoholisters programförklaring
som används på de flesta AA-möten,
i över 180 länder.

AA, Anonyma Alkoholister, är en gemenskap av män och kvinnor som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra, för att söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från alkoholism.

Det enda villkoret för medlemskap i AA är en önskan att sluta dricka.
AA kräver inga inträdes- eller medlemsavgifter.
Vi är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag.
AA har ingen anknytning till någon religion, politisk organisation eller institution, ej heller till annan rörelse av något slag.
Vi deltar inte I offentliga debatter och framträder varken som förespråkare för eller motståndare till något annat.

Vårt främsta syfte är att hålla oss nyktra och hjälpa andra alkoholister att uppnå nykterhet.
www.aa.se

Close It