Nytt i Njurunda

Infomöte om rid- och vandra

MSI Hästsektionen har i höst fått ett bidrag från Leader Mittland för en första rid- och vandringsled Myre – Bergafjärden, med bl a en bro över Stångån. Vi vill ha bra rid- och vandringsleder som utvecklar företag, fritid och säkerhet.
Påverka sträckningen och hur nästa led ska gå!
Kontakt: 070-281 90 89, 070-284 80 84
Kl: 09.00-10.00

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Close It