Nytt i Njurunda

Arrangör: Sundsvalls Demensförbundet

När minnet sviktar

Vad är demens? Vad innebär det att drabbas av en demenssjukdom? Anhörigas livssituation och behov av stöd. Hur kan en lokal demensförening stödja demenssjuka och deras anhöriga/närstående? Demensdagen är kostnadsfri och anordnas av Sundsvalls Demensförening i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Read More
Close It