Nytt i Njurunda

Arrangör: Skogsstyrelsen

Norrstigendagen-Från kolarkoja till avrättningsplats

Som en del i Riksantikvarieämbetets Kulturarvsdag ”Kulturens vägar” gör vi en resa i historien längs den gamla landsvägen och tittar på spår efter händelser och människor ur det förflutna. Mötesplats Skansken maj i Njurunda. Kontakt: Ulrika Stenbäck Lönnquist Skogsstyrelsen. Tel. 070-2419422 E-post: ulrika.stenback-lonnquist@skogsstyrelsen.se. Se även njurundamedeltidsforening.wordpress.com Datum och Tid: 2010-09-12 11.00

Read More
Close It